Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 20 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 20 Previous Page
Page Background

ת

י

ב

ה

ד

ע

י

ע

ב

ט

נתוני אספקת מים

מהות שימוש

קריית אונו

יהוד מונוסון

2015

2016

אחוז שינוי

2015

2016

אחוז שינוי

אספקה לצריכה ביתית

2,280,390

2,419,016

6.1%

1,488,215

1,809,683

21.6%

אספקה לגינון ציבורי

122,771

165,899

35.1%

251,649

211,650

-15.9%

אספקה למוסדות

הרשות המקומית

85,891

98,460

14.6%

66,446

46,309

-30.3%

חקלאות

0

0

0

61,941

37,974

-38.7%

אספקה למסחר,

מלאכה, בניה ואחר

261,158

242,548

-7.1%

342,077

319,465

-6.6%

פחת מים

5.8%

5.1%

-12.1%

12%

10.5%

-12.5%

כמות מדי מים

13,184

13,401

1.6%

10,142

10,188

0.5%

מספר תושבים

40,677

41,881

3.0%

31,161

31,566

1.3%

בודקים האם מספר הנפשות הרשום

בחשבון התקופתי מעודכן כראוי.

במידה ונדרש עדכון יש להעביר לשירות

לקוחות טופס "עדכון מספר נפשות"

וספח מעודכן של תעודת זהות.

לוקחים אחריות על החשבון.

מעדכנים מספר נפשות

אל תפתחו את הברז במטבח

ובאמבטיה בלחץ המרבי.

שטיפה ורחצה יכולות להתבצע

בנוחות וביעילות גם בלחץ

בינוני, וזה חוסך הרבה מים.

פותחים את הברז?

שמרו על לחץ בינוני

12