Table of Contents Table of Contents
Next Page דוח סיכום 2015 - תאגיד מי אונו בע"מ
Information
Show Menu
Next Page דוח סיכום 2015 - תאגיד מי אונו בע"מ

 
עמוד ראשי
1

מטרות התאגיד
2

בעלי תפקידים
2

פחת גבייה
4

בקרת שפכי תעשייה
4

דו"ח איכות המים
5

תוכנית השקעות
6

קריית אונו
7

פניות שתקבלו במוקד תקלות
8

איכות השירות לצרכן
10

יהוד-מונוסון
11

פניות שתקבלו במוקד תקלות
12

איכות השירות לצרכן
14

מקוונים עד הבית
15

איכות הסביבה
16

מי אונו בקהילה
17

משק בשעת חירום
18

צור קשר
20