תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

עדכון מספר נפשות

בהתאם להנחיית רשות המים וכנדרש בתקנות 7625 לכללי המים, על כלל תאגידי המים במדינה להיערך לביצוע עדכון הנפשות במערכות התאגיד, (להלן "הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

 

בימים הקרובים יחולקו שוברי תשלום מים וביוב ואליהם צרפנו מכתב בדבר עדכון לנושא עדכון הנפשות לנכסים המשמשים לצרכי מגורים. המכתבים כוללים מידע בדבר מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) לעומת, מספר הנפשות המעודכן ברישומי התאגיד. כך שככל שישנה אי התאמה בין הרישומים, התבקשו התושבים לבצע עדכון של מספר הנפשות המתגוררות בבית האב.

כל תושב  שנמצא אי התאמה לגביו, יקבל מכתב ע"פ נתוניו האישיים - מצ"ב דוגמת המכתבים.

להלן הקטגוריות השונות לגביהם נדרש התאגיד לשלוח המכתבים:

  1. מספר הנפשות כפי שמעודכנות במערכות התאגיד תואם לנתונים במרשם האוכלוסין. לאור כך, לא יבוצע שינוי במס' הנפשות המעודכנות במערכות התאגיד לגבי הנכס המדובר ואינכם נדרשים בהעברת עדכון נוסף לתאגיד.
  2. מספר הנפשות כפי שמעודכנות במערכות התאגיד נמוך/ גבוה מהנתונים במרשם האוכלוסין. אם מספר הנפשות נע בטווח של 1-2, במקרה זה, מספר הנפשות המינימלי אשר יעודכן במערכות התאגיד הינו 2 נפשות לנכס, בתעריף א'.
  3. מספר הנפשות כפי שמעודכנות במערכות התאגיד גבוה מהנתונים במרשם האוכלוסין. לאור כך, התאגיד נדרש לעדכן את מס' הנפשות בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין וזאת, תוך 60 יום ממועד שליחת השובר התקופתי בליווי המכתב לבתי התושבים.
  4. מספר הנפשות כפי שמעודכנות במערכות התאגיד נמוך מהנתונים במרשם האוכלוסין. לאור כך, התאגיד נדרש לעדכן את מס' הנפשות בהתאם לנתוני מרשם האוכלוסין וזאת בתקופה העוקבת למועד שליחת השובר התקופתי בליווי המכתב לבתי התושבים.
  5. מעודכנות נפשות במערכות התאגיד, אך לא קיימים נתונים לגבי הנכס במרשם האוכלוסין. לאור כך, התאגיד נדרש לעדכן את מס' הנפשות ביחידת הדיור, לצורך הכרה בתעריף א' (תעריף מוזל) למינימום. קרי, 2 נפשות בנכס וזאת תוך 60 ימים ממועד שליחת מכתב לביתכם.

באם הנתונים כפי שצוינו במכתב שהגיע לביתכם אינם תואמים את מספר הנפשות המתגוררות בפועל בנכס המדובר, יש להעביר לתאגיד בקשה לביצוע עדכון נפשות.

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:

  • אתר האינטרנט של התאגיד בכתובת www.mono.org.il טופס מקוון לעדכון נפשות.
  • פקס לתושבי קריית אונו 1800-50-30-70  פקס לתושבי יהוד מונוסון 1800-50-30-60

לנוחיותכם, להלן קישור ישיר לטופס עדכון נפשות.

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

  • תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
  • לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
  • אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, או כל מסמך אחר בעניין) ואישור מהתאגיד במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

מי אונו בע"מ

עבור לתוכן העמוד