דו"ח סיכום 2023

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום סך דגימות שנעשו מס' דגימות מתוכנן מס' בדיקות תקינות שבוצעו אחוז ביצוע מס' דגימות תקינות אחוז תקינה מס' דגימות חריגות אחוז חריגה 2023 קריית אונו רשת 556 548 497 91% 552 4 99% 1% מתקן הפקה 33 26 21 32 81% 1 97% 4% כניסה 12 13 12 12 92% 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 601 587 530 90% 596 5 99% 1% 2023 יהוד מונוסון רשת 247 241 235 98% 245 2 99% 1% מתקן הפקה 0 0 0 - 0 - 0 - כניסה 41 39 39 40 100% 1 98% 3% סה"כ דגימות לדו"ח 288 280 274 98% 285 3 99% 1% 2023 סה"כ מי אונו רשת 803 789 732 93% 797 6 99% 1% מתקן הפקה 33 26 21 32 81% 1 97% 4% כניסה 53 52 51 52 98% 1 98% 2% סה"כ דגימות לדו"ח 889 867 804 93% 881 8 99% 1% כל החריגים טופלו בשיתוף משרד הבריאות. 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=