דו"ח סיכום 2023

במסגרת החובה והאחריות על תאגידי המים והביוב, נקבעו תקנות על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים למערכות הביוב. בהתאם לחוק, אסור לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. בקרת שפכי תעשיה התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי עסק וביציאה מהם, לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב ולכללי איכות שפכים. העסקים הנכללים בתכנית הדיגום אושרו על ידי המשרד להגנת בתי עסק, 5 הסביבה. בקריית אונו נבדקים בתי עסק. 20 ביהוד מונוסון נבדקים לכללים קובע כי במידה ומפעל 10 סעיף מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים – יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם שבכללים המצוינים לעיל. 2 לטופס במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין על פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי המים והביוב. (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת (להלן: 2009 מערכות מים וביוב), תש"ע "כללי התעריפים"). כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. במידה וידוע לכם על השפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית. 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=