דו"ח סיכום 2021

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום מספר דגימות מתוכנן מספר בדיקות שבוצעו אחוז ביצוע מול תכנון מספר בדיקות תקינות אחוז תקינה מספר דגימות חריגות אחוז חריגה 2021 קריית אונו רשת 525 550 100% 550 100% 0 0% מתקן הפקה 25 34 100% 25 74% 9 26% כניסה 26 26 100% 26 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 576 610 100% 601 99% 9 1% 2021 יהוד מונוסון רשת 235 243 100% 243 100% 0 0% מתקן הפקה 0 0 100% 0 100% 0 0% כניסה 38 39 100% 39 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 273 282 100% 282 100% 0 0% 2021 סה"כ מי אונו רשת 760 793 100% 793 100% 0 0% מתקן הפקה 25 34 100% 25 74% 9 26% כניסה 64 65 100% 65 100% 0 0% סה"כ דגימות לדו"ח 849 892 100% 892 100% 9 1% שבקריית אונו - היו מס’ דגימות חריגות וכולן טופלו בשיתוף משרד הבריאות. 3 * באר נקודות חדשות בקריית אונו. 3 * הוחלפו כל ברזי הדיגום לחדשים והוספנו 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=