דו"ח סיכום 2021

בשנים האחרונות הורחבו הדרישות לטיפול בשפכים תוך הטלת חובת הטיפול והאחריות לכך על תאגידי המים והביוב. במסגרת זו נקבעו תקנות על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לטיפול בשפכים המוזרמים על ידי תעשיה ועסקים בהתאם לחוק, אסור למערכות הביוב. לתאגיד לאפשר למפעלים, הזרמת שפכים בערכים חריגים או אסורים למערכת הביוב. התאגידים הוסמכו לבצע בדיקות, דגימות, ניטורים ובקרה בתוך המפעלים ובתי עסק וביציאה מהם, לצורך בקרת השפכים בהתאם לתקנות תאגידי מים וביוב ולכללי איכות שפכים. העסקים הנכללים בתכנית הדיגום אושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה. בתי עסק 5 בקריית אונו נבדקים כ- בתי עסק 25 ביהוד מונוסון נבדקים כ- לכללים קובע כי במידה ומפעל 10 סעיף מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים – יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם שבכללים המצוינים לעיל. 2 לטופס במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין על פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי המים והביוב. (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים (להלן: "כללי התעריפים"). 2009 וביוב), תש"ע כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי התעריפים. במידה וידוע לכם על השפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית. בקרת שפכי תעשיה שימו לב בדקו שבאסלת השירותים אין דליפה. נזילה ממכל ההדחה היא תקלה שכיחה ולעיתים בלתי מורגשת אבל אם במצב תקין כמות מהצריכה הכוללת אז במצב 40% הורדת מים בשירותים מהווה כתקלה הכמות הביתית תגדל משמעותית. התיקון פשוט מאוד ומצריך החלפת אטם בתחתית מיכל ההדחה. ניתן לבדוק האם קיימת נזילה ע"י הנחת נייר טואלט בדופן יציאת המים. במידה והנייר נרטב, יש להחליף את האטם. 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=