דו"ח סיכום 2020

תוכנית השקעות השקענו בשיקום, שדרוג ופיתוח תשתיות מים וביוב בקריית אונו ויהוד מונוסון, סך 2020 בשנת 2021 ). בשנת 322 עבור הקמת תחנת שאיבה ק.א ₪ מיליון 7.4- (כולל כ ₪ מיליון 27- כולל של כ . בפיתוח אזורי מגורים ותעסוקה חדשים ₪ מיליון 38- תכנית ההשקעות תעמוד על סך כולל של כ גני - יהודה 1041 – צומת סביון, נאות אריאל שרון. תחילת פיתוח ביהוד מונוסון של מתחם תמ"ל ופרויקטים פינוי בינוי הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. סכום זה מותנה בקצב הפיתוח הכללי של אזורים חדשים אלו. :2020– הפרויקטים הבולטים ב פיתוח שכונות ומתחמים חדשים > )300 בקריית אונו: צומת סביון (ק.א .)322. ונאות אריאל שרון (ק.א הקמת מכון שאיבת ביוב מתקדם ביותר > בשכונת נאות אריאל שרון שבקריית אונו ביצוע התקנת מערכת קריאת מדי > מים מרחוק (קר"מ). פרויקט זה ימשך שנים לפחות וישפר את השירות 3 לכלל התושבים. טיפול מסיבי בנושא שיפור איכות > המים בעסקים ע"י הגברת הבקרה והפיקוח על העסקים והתקנה של מונעי זרימה חוזרת (מזח"ים). המשכנו להשקיע בשיפורים > טכנולוגיים ובמערכות מודרניות בתחומי המים והביוב ובשירות לקוחות. השקעות נוספות שביצענו הן בפיתוח והן בשדרוג והחלפה היו באתרים הבאים: קריית אונו - שיקום ושדרוג קווי ביוב ברחובות > הבאים: מונטיפיורי -ניפוץ, בלינסון-כצנלסון, הדר. יהוד מונוסון - שיקום ושדרוג קווי ביוב ברחובות > סעדיה חתוכה, הפנינים, אברהם + הבאים: מקלב אלטלף, הנרקיס, כצנלסון (כולל חציית בן צבי), ארלוזורוב, ויצמן קטע מרכוס כצנלסון, מתחם השלושה, (שבזי שלב א'). קריית אונו - שיקום ושדרוג קווי ומתקני מים: > ,)2021 יגאל אלון, מונטיפיורי (הסתיים בתחילת קו בין פינקס לקפלן. יהוד מונוסון - שיקום ושדרוג קווי מים ברחובות > הבאים: מוהליבר שלב א'. קריית אונו - פיתוח קווי מים חדשים: שכונת > צומת סביון, ציר דורי, נאות אריאל שרון. יהוד מונוסון - פיתוח קווי מים חדשים: מתחם > השלושה (שבזי שלב א'), אברהם אלטלף-סיום שלב א'. קריית אונו - פיתוח קווי ביוב חדשים: סיום קו > קריית + יהוד מונוסון 461 מאסף משותף-מאסף אונו, צומת סביון, נאות אריאל שרון. קריית אונו – מתקני מים: שדרוג לוחות > .1 חשמל מאגר מים 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=