דו"ח סיכום 2020

לקוחות יקרים, של תאגיד מי אונו בע"מ, תאגיד 2020 אנו מתכבדים להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת מיליון מ"ק מים בשנה לתושבי 6 - המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. מי אונו מספקת כ קריית אונו ויהוד מונוסון וגם אחראית לפינוי, הולכה וטיהור של כמות זהה של שפכי ביוב. בשנת התמודד התאגיד, בהיותו מפעל קיומי וחיוני, בשמירה על רצף תפקודי בזמן מגפת הקורונה 2020 והשלכותיה של מגיפה זו, שהשפיעה על כל תחומי חיינו ובכלל זה על פעילותו של התאגיד. היו: 2020 הישגי מי אונו בשנת בתשתיות מים וביוב של קריית אונו ויהוד - מונוסון. ₪ מיליון 27- כ השקעה מסיבית של > )300 סיום שלב ראשון של פיתוח שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > .)322 ונאות אריאל שרון (ק.א שייתן מענה לפיתוח עתידי של קריית אונו ויהוד מונוסון (בקריית 461 סיום קו ביוב מאסף > גני יהודה) 1041 וביהוד מונוסון - תמ"ל 1001 אונו - צומת סביון, שכונת האקליפטוסים, תמ"ל ביצוע השלב הראשון של פרויקט מערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ). > המשך הצטיינות בפרמטרים של בטחון מים ומוכנות לחירום . > .) ISO תקני איכות ( 5 שמירה על תו הפלטינה של מכון התקנים הכולל > הם: 2021 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 38- כ השקעה מסיבית של > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: (גני – יהודה) ביהוד מונוסון. 1041 תכנון פיתוח תמ"ל • )300 צומת סביון (ק.א • פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. • )322 נאות אריאל שרון (ק.א • התקנה מסיבית של מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) תוך התאמה לפרוטוקול תקשורת > מתקדם. (פרויקט הקר"מ ימשך עוד כשנתיים). במתחם המגורים ₪ מיליון 15- סיום בניית מכון שאיבת ביוב מתקדם ביותר בעלות של כ > .)322 החדש – נאות אריאל שרון (ק.א התקנת מערכת מתקדמת לדיגום מים רציף והכלרה במאגר המים הקיים ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 5% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר ואבטחת המתקנים. > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהות לשירות. > במקביל למימוש האתגרים, נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו, נשמור על מוכנות גבוהה לחירום ונתמיד בחיזוק הקשר עם הקהילה. לסיום ברצוננו להודות לחברי הדירקטוריון, להנהלה ולצוות העובדים שבזכותם תאגיד מי אונו מגיע להישגים משמעותיים. דוד עוזר, מנכ״ל מי אונו ישראל גל, ראש העיר קריית אונו ויו״ר דירקטוריון מי אונו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=