דו"ח סיכום 2022

דו״ח איכות המים המים המסופקים על ידי תאגיד מי אונו נדגמים על פי תכנית משרד הבריאות ונבדקים במעבדת משרד הבריאות. אחת לשבועיים מבוצע דיגום באזורים שונים בערים קריית אונו ויהוד מונוסון, כך שכל נקודת ביקורת נדגמת אחת לחודש. תכנית הדיגום ונקודות הדיגום נקבעו תוך שיתוף פעולה עם נציגי משרד הבריאות וכוללות את רשת המים, הקידוחים ובריכות אספקת המים. כל הדגימות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך תוך הקפדה מלאה על הליך הדיגום והשינוע, בהתאם לתקנות ודרישות משרד הבריאות. בעת ביצוע דיגום מיקרוביאלי נבדקות רמת הכלור ורמת העכירות ברשת המים. > בעת ביצוע דיגום כימי נבדקת כמות המתכות במים שהן עופרת, ברזל ונחושת. > בנוסף, נבדקים חומרים שונים מסוג טריהלומתנים. כל תוצאות הדיגום עומדות בתקנות משרד הבריאות ומפורסמות באתר התאגיד. חשוב לציין שדיגומים אלו מתבצעים בנוסף למערכות דיגום מים רציף והכלרה שהותקנו ומותקנים בקריית אונו וביהוד מונוסון. נקודות דיגום מספר דגימות מתוכנן מספר בדיקות שבוצעו אחוז ביצוע מול תכנון מספר בדיקות תקינות אחוז תקינה מספר דגימות חריגות אחוז חריגה 2022 קריית אונו רשת 528 546 100% 543 99% 3 1% מתקן הפקה 21 36 100% 35 97% 1 3% כניסה 26 26 100% 26 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 575 608 100% 604 99% 4 1% 2022 יהוד מונוסון רשת 247 259 100% 259 0 100% 0% מתקן הפקה 0 0 100% 0 0 100% 0% כניסה 39 40 100% 40 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 286 299 100% 299 0 100% 0% 2022 סה"כ מי אונו רשת 775 805 100% 802 3 100% 0% מתקן הפקה 21 36 100% 35 97% 1 3% כניסה 65 66 100% 66 0 100% 0% סה"כ דגימות לדו"ח 861 907 100% 903 4 100% 0% *יהוד - בחודש פברואר הייתה טעות אנוש בהובלת דיגומים למעבדה. בדיגום חוזר יום למחורת כל הדיגומים היום תקינים. *קריית אונו - בחודש מרץ הופסקה באר השלושה לפעילות לרשת, לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. דיגומי מים בבאר בוצעו לשימורה. לשימורה לטובת ביצוע שדרוג מתקן טיוב. 3 - בוצעו דיגומי מים בבאר 4 + 3 *קריית אונו - ברבעונים 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=