דו"ח סיכום 2022

לקוחות יקרים, של תאגיד מי אונו בע"מ, תאגיד 2022 אני מתכבד להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. , היו למי אונו הישגים חשובים ומשמעותיים: 2022 בשנת מי אונו הינו תאגיד המים הראשון והיחידי עד כה בישראל, שהחזיר כספים ללקוחותיו. > ,2021 ו- 2020 לצרכניה, עודפים בגין השנים ₪ מיליון 7.5 החזירה מי אונו 2022 בשנת .₪ 300.15 כאשר כל בית אב בקריית אונו ויהוד מונוסון קיבל בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. ₪ מיליון 26 כ– השקעה מאסיבית של > ) ונאות 300 המשך פיתוח מואץ של שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > 1041 ), תכנון ותחילת פיתוח של שכונות חדשות ביהוד מונוסון, תמ"ל 322 אריאל שרון (ק.א (צומת טייסים) 1072 (גני יהודה לשעבר), ותמ"ל תקני איכות של מכון התקנים, לקראת השגת 7 התקדמות משמעותית לקראת הסמכתנו ל- > התו הגבוה והיוקרתי ביותר – תו יהלום, שרק מתי מעט זוכים לקבלו. תוך ₪ מיליון 13 כ- סיום של פרויקט מערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ), בהשקעה של > התאמה לפרוטוקול תקשורת מתקדם והנגשתו לכלל המשתמשים באמצעות אפליקציה. הינם: 2023 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 48 השקעה מסיבית של כ- > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: (קצב הפיתוח בשכונות מותנה בגורמים אקסוגניים למי אונו). .)300 צומת סביון (ק.א > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א > .1041 קידום התכנון וההקמה של מערכות מים וביוב בשכונה החדשה ביהוד מונוסון (תמ"ל > (צומת הטייסים) ביהוד מונוסון 1072 תכנון תמ"ל > פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. > התקדמות בפיתוח מאגר מים נוסף ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 4% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר ואבטחת איכות המתקנים. > השלמת כל הנדרש לקבלת התו היוקרתי ביותר של מכון התקנים תו יהלום. > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהים לשירות. > במקביל למימוש האתגרים הנ"ל, נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות תקני -7 מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו ותוך השגת ושמירה על הסמכותינו ל האיכות הגבוהים של מכון התקנים (תו יהלום), הקפדה על מוכנות גבוהה בחירום והתמדה בקיום קשר חזק עם הקהילה. מנכ״ל מי אונו ראש העיר קריית אונו ויו״ר דירקטוריון מי אונו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=