דו"ח סיכום 2021

לקוחות יקרים, של מי אונו בע"מ, תאגיד 2021 אנו מתכבדים להגיש לכם דו"ח לסיכום הפעילות לשנת המשיכה מי אונו להתמודד, בהיותה 2021 המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. גם בשנת מפעל קיומי וחיוני, בשמירה על רצף תפקודי בזמן מגפת הקורונה והשלכותיה של מגיפה זו, שמשפיעה על כל תחומי חיינו, ובכלל זה על פעילותו של התאגיד. היו: 2021 הישגי מי אונו בשנת בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון. ₪ מיליון 25 כ- השקעה מאסיבית של > ) ונאות 300 המשך פיתוח מואץ של שכונות ומתחמים חדשים בקריית אונו: צומת סביון (ק.א > .)322 אריאל שרון (ק.א במתחם המגורים החדש – ₪ מיליון 15 סיום בניית תחנת שאיבת ביוב בעלות של כ- > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א התקנת מערכת מתקדמת לדיגום מים רציף והכלרה במאגר המים הקיים ביהוד מונוסון. > ₪ מיליון 6 ביצוע מואץ של פרויקט מערכת קריאת מדי מים מרחוק (קר"מ), בהשקעה של > בלבד. 2021 בשנת המשך הצטיינות בפרמטרים של בטחון מים ומוכנות לחירום. > ) והצלחה בביקורות של ISO תקני איכות ( 5 שמירה על תו הפלטינה של מכון התקנים הכולל > מכון התקנים. הינם: 2022 האתגרים העומדים בפנינו בשנת התקציב בתשתיות המים והביוב של קריית אונו ויהוד מונוסון, ₪ מיליון 38 כ- השקעה מסיבית של > הכוללים פיתוח אזורי דיור ותעסוקה חדשים לפי הפירוט כדלקמן: .)300 צומת סביון (ק.א > .)322 נאות אריאל שרון (ק.א > (גני – יהודה) ביהוד מונוסון. 1041 תכנון פיתוח תמ"ל > פרויקטים של פינוי בינוי, הן בקריית אונו והן ביהוד מונוסון. > .)1041 קידום התכנון וההקמה של מערכות מים וביוב בשכונה החדשה ביהוד - מונוסון, (תמ"ל > סיום פרויקט של מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ) תוך התאמה לפרוטוקול תקשורת מתקדם > והנגשתו לכלל המשתמשים באמצעות אפליקציה. תכנון מאגר מים נוסף ביהוד מונוסון. > , בקריית אונו וביהוד מונוסון. 5% שמירה על רמת פחת מים נמוכה, שלא תעלה על > שיפור נושאי הסייבר ואבטחת איכות המתקנים. > תקני איכות נוספים של מכון התקנים, לקבלת תו יהלום. 2 אימוץ > המשך הצטיינות בכל הפרמטרים ועמידה באמות מידה גבוהים לשירות. > במקביל למימוש האתגרים נמשיך לספק מים באיכות גבוהה תוך מתן שירות מקצועי, איכותי ואדיב לכלל לקוחותינו, נשמור על מוכנות גבוהה לחירום ונפעל לביסוס וחיזוק הקשר עם הקהילה. דוד עוזר, מנכ״ל מי אונו ישראל גל, ראש העיר קריית אונו ויו״ר דירקטוריון מי אונו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=