דו"ח סיכום 2021

החשבון התקופתי ועדכון הנפשות חשבון המים התקופתי, מחושב לפי סך צריכת המים הפרטית בצירוף הפרשי מדידה (צריכה משותפת), אם קיימים. צריכת המים הפרטית נקבעת עפ"י קריאות מד המים המשויך לכל נכס, המודד את כמויות המים הנצרכות בנכס מידי תקופת חשבון. ההפרש שבין הקריאה הקודמת לקריאה הנוכחית, קובע את כמות הצריכה במטר מעוקב. במקרים שבהם לא ניתן לקרוא את מד המים, הצריכה תקבע לפי הערכה. הפרשי מדידה (צריכה משותפת) נקבעים לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי של הבניין, לעומת סך מדי המים הדירתיים. ההפרש מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הפרטית. הסיבות להפרשי מדידה ולצריכה משותפת מגוונות. השכיחות שבהן: השקייה, ניקיון, שימוש ישיר מהצנרת הראשית, נזילה בצנרת הראשית וכיוצ"ב. כיצד מעדכנים נפשות? www.mono.org.il באתר התאגיד ישנו טופס מקוון "עדכון מספר נפשות" שאליו יש לצרף ספחי ת"ז. info@mono.org.il דוא"ל: > 1800-50-30-70 פקס: > תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים והם לכל שנה). בהתאם 1.7 ,1.1( מתעדכנים פעמיים בשנה ,2016 לכללי המים (קביעת כמות מוכרת), התשע"ה - כמות הנפשות ליחידת דיור תיקבע לפי הרישום במרשם האוכלוסין. הכללים נועדו להקל על הצרכנים ולחסוך מהם צורך בדיווח על כל שינוי של מספר הנפשות ביחידת הדיור. בהעדר דיווח ובמקרים של נפשות 2 נפש אחת, הכמות המוכרת תקבע לפי מ"ק לחודש. 7 בלבד וההקצבה תקבע לצנרת ציבורית (אחריות תאגיד המים) צנרת פרטית (אחריות בעל הנכס) צנרת משותפת צריכה משותפת (אחריות כל בעלי הנכסים) חניה, חדר אשפה, מקלט, מערכת ספרינקלים, גינה, בריכת איגום מים, חדר מדרגות, ברז כיבוי אש כולל נזילה בצנרת. מד מים ראשי מדי מים פרטיים 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=