דו"ח סיכום 2020

פניות שהתקבלו במוקד תקלות ק"מ של קווי ביוב בערים קריית אונו ויהוד מונוסון יחד. לצורך התייעלות 175- באחריתינו כ ביוב אנרגטית ושמירה על הסביבה, הזרימה היא בגרביטציה בלבד. הדבר מצריך תחזוקה שוטפת בצענו שטיפות וצילומי קווים בהיקף כספי של 2020 ומונעת ברמה גבוהה ובאופן שוטף. בשנת . מדובר בתחזוקה מונעת חשובה ביותר אשר מונעת תקלות ומאתרת כשלים קיימים ₪ מיליון 1.5 או מתפתחים. שיקום קווי מים ישנים והנחת קווים חדשים במקומם, משפרת את איכות המים המסופקים, מים סה"כ החלפנו בקריית אונו ויהוד מונעת שבר של קווי מים וכתוצאה מכך, בזבוז של מים. . ק"מ בסך הכל 200- ק"מ צנרת מים מתוך כ 3- מונוסון, כ שעות. 8- כל הפסקות המים לא נמשכו מעבר ל להלן טבלת הפניות לפי נושאים: נושא קריית אונו יהוד מונוסון סה"כ כמות פניות סתימת ביוב 161 338 499 פריצת ביוב 187 200 387 מכסה ביוב שבור 26 16 42 מכסה ביוב חסר 17 9 26 מכסה ביוב מתנדנד/לא במקומו 88 51 139 נזילות מים פרטיות 11 16 27 עבודה רשלנית 4 12 16 נזילות מים מהשעון 70 93 163 נזילות מים מלפני השעון 88 76 164 פינוי ציוד/מפגע באתר עבודה 12 17 29 רשלנות קבלנים 14 14 28 תיקון לאחר עבודת מים 28 62 90 פיצוץ מים בכביש 26 14 40 פיצוץ מים במדרכה 101 71 172 הפסקת מים יזומה/ללא התראה 25 13 38 התחברות בלתי חוקית 4 2 6 אין מים 55 28 83 ברז כיבוי 60 21 81 חוך במים 5 5 10 לחץ מים לא תקין 5 10 15 לחץ מים נמוך 17 24 41 טעם/ריח רע 12 7 19 סה"כ 1016 1099 2115 פניות באחריות התאגיד. 700 פניות, מתוכם 1016 בקריית אונו התקבלו בסה"כ פניות באחריות התאגיד. 829 פניות, מתוכם 1099 ביהוד מונוסון התקבלו בסה"כ כל שאר הפניות היו בעיות פרטיות. 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=