תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

תעריפי מים וביוב

צריכה ביתית הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) היא זו הקובעת את תעריפי המים במדינת ישראל!
  

תעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוניים אחידים ברמה הארצית לכל סוגי הצרכנים.
 

עפ"י כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009, החל מיום 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד:
 

תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2).
 

  • התעריף המוזל מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור.
    התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
     
  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

לחץ כאן למעבר לאתר רשות המים לנושא תעריפים >>

 


 


 

דוגמא ליישום רפורמת התעריפים החדשים – צרכנים ביתיים 
 
החל מ-1 בינואר 2010 נכנסו לתוקפם תעריפי המים החדשים. 
 
בתעריפים החדשים נקבע כי התעריף לצריכה ביתית יורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת.
 
הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש,  בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך למי אונו.   

עבור לתוכן העמוד