תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

תעריפי מים וביוב

צריכה ביתית הרשות הממשלתית למים וביוב (רשות המים) היא זו הקובעת את תעריפי המים במדינת ישראל!
  

תעריפי המים והביוב בתאגידי המים והביוב העירוניים אחידים ברמה הארצית לכל סוגי הצרכנים.
 

עפ"י כללי תאגידי מים וביוב התש"ע - 2009, החל מיום 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד:
 

תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2).
 

  • התעריף המוזל מתייחס לכמות של עד 7 מ"ק הראשונים לחודשיים כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור.
    התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידת הדיור בתקופת החשבון.
     
  • עסקים יחויבו בתעריף גבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

לחץ כאן למעבר לאתר רשות המים לנושא תעריפים >>

 


 

שרותי מים וביוב

 

צריכה ביתית לכל יחידת דיור  

תעריף מים + ביוב (בש"ח למ"ק)  

 ללא מע"מ

 כולל מע"מ

לכמות מוכרת (3.5 מ"ק כפול מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור לחודש)

 5.595

 6.546

לכמות נוספת מעבר לכמות המוכרת

 10.536

 12.327


לכל צריכה אחרת

תעריף מים + ביוב (בש"ח למ"ק) 

 ללא מע"מ

 כולל מע"מ

 לכל מ"ק מים לכל מטרה או שימוש אחר

 10.536

 12.327


תעריף מינימום לשירותי מים וביוב - חיוב לפי צריכה של 1.5 מ"ק לחודש

תעריף מים + ביוב (בש"ח למ"ק) 

 ללא מע"מ

 כולל מע"מ

 צריכה ביתית

 5.595

 6.546


 

שעור מע"מ: 17%

 

דוגמא ליישום רפורמת התעריפים החדשים – צרכנים ביתיים 
 
החל מ-1 בינואר 2010 נכנסו לתוקפם תעריפי המים החדשים. 
 
בתעריפים החדשים נקבע כי התעריף לצריכה ביתית יורכב מתעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל המוכרת.
 
הכמות המוכרת הינה: כמות מים של 3.5 מ"ק לחודש,  בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור ובלבד שידווח על כך למי אונו.   

עבור לתוכן העמוד