תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

נוהל תחזוקת רשת הביוב העירונית

                  1. מטרת הנוהל

                                    1.1. לתאר את הפעולות המבוצעות לצורך תחזוקת רשתות הביוב העירוניות, בערים
קריית אונו ויהוד מונוסון על ידי התאגיד.

 

                  2. הגדרות

                                    2.1. ביובית - מיכלית שמשחררת ופותחת סתימות בקווי ביוב ע"י משאבות לחץ גבוה
ושואבת תכולת הקו או הבור/שוחה במידת הצורך.

 

                  3. תוכן הנוהל

                                    3.1. שפכי הביוב של הערים קריית אונו ויהוד-מונוסון מוזרמים לשפד"ן.

                                    3.2. עבודות אחזקת מערכת הביוב העירונית נחלקות לתחזוקה מונעת, הכוללת
פעילות מנע בקווי הביוב ושוחות הביוב, ותחזוקת שבר, הכוללת בעיקר פתיחת
סתימות או טיפולים בשבר של צינור או בשבר של שוחת ביוב.

                                      תחזוקת שבר:

                                    3.3. תחזוקת שבר תתבצע בהתאם לפניות לקוחות למוקד העירוני ו/או איתור עצמי
במסגרת התחזוקה המונעת.

                                    3.4. המוקד העירוני מפנה את הקריאות, בדרך כלל סתימות וגלישות ביוב, לתורן
מחלקת התפעול אשר מטפל בסתימות הביוב באמצעות קבלן ביובית.

                                                       3.4.1. תורן מחלקת התפעול יפעיל שיקול דעת אם יש צורך בהזעקת
                      קבלן הביובית.

                                                       3.4.2. בעת הטיפול בסתימות/גלישות ביוב מתבצעות עבודות שימור               
                       ותיקון שוחות הביוב, בדגש על ניקוי שורשי עצים שחדרו
                       לשוחות.

                                    3.5. תורן מחלקת התפעול מודיע למוקד העירוני על סיום הטיפול בפנייה באמצעות
אפליקציה ייעודית של חברת 
CRM שיא ועדכון טלפוני בעת הצורך.

                                    3.6. קיים תיעוד אינטרנטי ממוחשב לכלל הפניות, שהגישה אליו מתאפשרת למנהלים.

                                      תחזוקה מונעת:

                                    3.7. מהנדס התאגיד, בשיתוף מנהל מחלקת התפעול, יכין תוכנית רב שנתית לשדרוג
מערכות הביוב (נספח 2).

                                    3.8. התחזוקה המונעת של קווי הביוב מפורטת בתוכנית תחזוקה רב שנתית לביצוע
שטיפה וצילום קווי ביוב בערים קריית אונו ויהוד-מונוסון.

                                    3.9. קווי ביוב

                                                       3.9.1. במהלך השנה תתבצענה באופן קבוע ובהתאם לצורך עבודות                        
                       לשטיפת וצילום שוחות ביוב בעיר על פי המלצת מהנדס החברה                                               
                       ובהתאם לתוכנית העבודה, המבוססת על עיבוד נתונים של
                       אירועי סתימות ברחבי העיר.  

                                                       3.9.2. בהתאם לתוצאות הצילום מהנדס התאגיד ומנהל מחלקת התפעול
                       יקבלו החלטה על הפעולות הבאות שיש לבצע במערכת
                       הביוב: החלפת קווים, שירוול, ניפוץ, חפירות נקודתיות וכדומה.

        3.9.2.1. שירוול וצילום הקווים יתבצעו ע"י קבלן ביצוע
                     (שנבחר ע"י מכרז או הצעת מחיר).

                                                            3.9.2.2. החפירות תבוצענה ע"י קבלן ביצוע נוסף המתמחה
                                    בחפירות.

        3.9.2.3. בתאגיד קיימת מערכת GIS, שניתן להיכנס אליה
                     באמצעות אתר אינטרנט ייעודי ואפליקציה ייעודית
                     לסמרטפון. במערכת ניתן לראות את שוחות הביוב,
                     תאי הבקרה העירוניים, מעבר קווי הביוב וקוטרם.
                     ביהוד-מונוסון המערכת נמצאת כעת בתהליכי                       
                     הטמעה.

                                  3.10. מכון הביוב נאות אריאל שרון

                                         התחזוקה תתבצע לפי תקנה 7 נס' ט' של תקנות איכות הסביבה ע"פ הנחיות הממונה המפורסמות באתר המשרד. לאחר ההרצה של המכון כיום התחזוקה מבוצעת בפועל ע"י חברת תחזוקה ייעודית, בשיתוף עם מי ר"ג.

                                  3.11. החלפת קווים

                                                      3.11.1. תאגיד מי אונו מבצע שיתופי פעולה עם הרשויות.

                                                      3.11.2. קווי הביוב מונחים מתחת לכבישים ולכן, בעת ביצוע שדרוג
                        כבישים על ידי העירייה, תאגיד מי אונו עורך החלפת קווי ביוב
                        ישנים לקווים חדשים.

                                                      3.11.3. מנהל הפרויקטים (ו/או מנהל מחלקת התפעול) עורך תיאום
                        הנדסי בין כל הגורמים (עירייה, כבלים, בזק וכדומה), על
                        מנת לוודא שלא מתבצעת פגיעה בתשתיות  הביוב ו/או
                        בתשתיות אחרות.


                  4. אחריות ביצוע

                                    4.1. מהנדס התאגיד

                                    4.2. מנהל מחלקת התפעול

                                    4.3. עובדי מחלקת התפעול ואחראי תחזוקת הרשת

                                    4.4. קבלני ביצוע

                                    4.5. קבלן ביובית

 

עבור לתוכן העמוד