תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע התשנ”ח – 1998, מעגן בחקיקה את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע בעל אופי ציבורי מהרשויות הציבוריות. הכרה זו היא חלק ממהפכת השקיפות המתרחשת בשנים האחרונות במדינת ישראל.

מי אונו מובילה מדיניות של שיתוף ויידוע הציבור, מקדמת ומשקיעה מאמצים להגברת השקיפות ופועלת כל העת, ליישומו של החוק ובכלל זה מעמידה לרשות הציבור:

אתר אינטרנט המרכז מידע ושירותים בכל תחומי עיסוק התאגיד
פרסום מידע נדרש בהתאם לחוק באתר האינטרנט ובאמצעים נוספים ישירות לצרכנים
תהליך בקשת מידע

לצורך קבלת המידע יש לעבוד ע"פ הסדר הבא:

שליחת הפנייה אל "ממונה חופש המידע" בתאגיד - דוד עוזר, בדואר אלקטרוני: hmeida@mono.org.il
תשלום אגרה (על פי התעריף מטה)
הבקשה תיבחן ע"י הגורמים הרלוונטיים בתאגיד ותתקבל תשובה בהתאם ללוח הזמנים המפורט

שימו לב: במקרה והבקשה כוללת צד ג', קיימת על התאגיד חובה לידע אותו בדבר בקשת המידע הנוגעת לגביו.

לוחות זמנים 

על תאגיד המים לספק תשובה למבקש תוך 30 יום.
במקרה הצורך, תינתן הארכה ע"י מנכ"ל התאגיד ל-30 יום נוספים, תוך מתן נימוק מפורט על סיבת ההארכה.
 צד ג' יקבל עדכון מיידית. לגורם צד ג' ישנם 21 ימים להגיב ולהתנגד עם תשובה מפורטת. ההתנגדות תבחן ע"י יועמ"ש .
לאחר האישור הסופי ישנם 15 ימים למסירת החומר.

בקשות המידע יידחו במקרים הנ"ל:

מידע ישן – מעל 7 שנים 
מדיניות בשלבי עיצוב 
מו"מ בתהליך
מידע פנימי: דיונים, תחקירים, ענייני משמעת
פגישה בזכות לפרטיות
הגשות ותוכניות שטרם פורסמו לציבור

תעריפים:

אגרת בקשה

20 ₪

3 שעות ראשונות

שעות נוספות

30 ₪ לשעה

החל מהשעה הרביעית

הפקת מידע בכתב

0.2 ₪

עבור כל עמוד

מסירת המידע על דיסק (CD)

2.5 ₪

 


 


 

עבור לתוכן העמוד