תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
בר עליון דלג על בר עליון
לשיחה דיגיטלית

הודעה על זכות לדחייה בתשלום חשבון המים לזכאים


בהמשך להשפעת האירועים על הפעילות במשק, חוקקה הכנסת את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד.
בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר(במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה
לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים
, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 7
בנובמבר 2023
, זכאי לדחיית מועד בת שלושים יום לצורך ביצוע פעולות שהיה עליו לעשות על פי חוק או חוזה תוך פרק זמן מסוים או במועד מסוים, בתקופה זו, להלן – "זכאי לדחיית
מועד"/"התקופה הקובעת"/"תקופת הדחייה"."

חוק זה חל, בין היתר, על דחיית תשלומים לרשות מקומית ולגופים הממלאים תפקיד ציבורי על פי דין.

מצ"ב נוסח החוק כולל רשימת הזכאים : 

לחיצה על זה, יעלה את הקובץ המצורף.

 

עבור לתוכן העמוד