כל השירותים במספר אחד 1-800-50-30-80
חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
כתבו לנו
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

עדכון מספר נפשות

עדכון מספר נפשות (הגדל)

בהתאם להנחיית רשות המים וכנדרש בתקנות 7625 לכללי המים, תאגיד המים מבצע עדכון הנפשות במערכות התאגיד, (להלן "הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

לביצוע עדכון הנפשות בפועל:

להלן טופס מקוון לעדכון נפשות
http://www.mono.org.il/?CategoryID=277&ArticleID=209

לנוחיותכם, פקס לתושבי קריית אונו 1800-50-30-70  פקס לתושבי יהוד מונוסון 1800-50-30-60


לבקשה זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, או כל מסמך אחר בעניין) ואישור מהתאגיד במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת

מי אונו תאגיד מים וביוב, רב רשותי.

עבור לתוכן העמוד