כל השירותים במספר אחד 1-800-50-30-80
תאגיד המים והביוב
קריית אונו יהוד-מונסון
כתבו לנו

דוחות איכות המים

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א 2001 ישנה חובה לפרסם אחת לשלושה חודשים דו"ח על איכות מי השתייה המסופקים לתושבי העיר. 

את בדיקות האיכות עורך משרד הבריאות ומעביר את התוצאות לתאגיד "מי אונו". 

הבדיקות הכלולות בדו"ח איכות המים הן בדיקות בקטריאליות - נוכחות חיידקים בכלל וחיידקי קולי צואתי בפרט, עכירות ומתכות.

הדו"חות מתפרסמים מלבד באתר האינטרנט, גם בעיתונות המקומית.

על פי הדו"חות מי השתייה בקריית אונו וביהוד מונסון הם באיכות טובה מאוד. 

מובאים לפניכם דו"חות איכות המים מראשית פעילות החברה עד היום. 

צרכן המבקש פרטים נוספים על דו"חות איכות המים יוכל לעיין בדו"חות השנתיים המצויים במשרדי "מי אונו".


 

עבור לתוכן העמוד